OÑARGI. Elektrikaria.

Deskribapena

Arloa: Ingeniariak / Teknikariak / Lizentziatuak

Eskaintzaren deskribapena:

POSTUAREN ERANTZUKIZUN ESPEZIFIKOAK:
• TELEKUDEAKETA ETA TELENEURKETA KONTAGAILUEN, ETA KONTAGAILU HAUEN DATU ETA IRAKURKETAK KUDEATZEN DITUZTEN SISTEMEN ARDURADUNA:
1. Telekudeaketako kontagailuak instalatzea, desinstalatzea, abonatuak eskatutako tarifa eta potentzietara programatzea eta firmwarea eguneratzea.
2. Kontzentratzaileen programazio eta kudeaketa. Kontzentradore eta kontagailuen arteko komunikazio sistemak kudeatzea (zuntza, routerrak, komunikazio txartelak,…)
3. STG telekudeaketa-sistematik jaitsitako neurrien egiaztapena eta jarraipena (orduko-kurbak eta irakurketak). Datuak irakurtzea eta egiaztatzea.
4. Telekudeaketako kontagailuak sortzen dituzten zaratak identifikatzea eta aztertzea.Iragazkiak instalatzea.
5. Sareko energia galeren kontrola.
6. Red Electrica-ra bidalitako teleneurketa datuen egiaztapena.
•ZERBITZU KALITATEAREN KUDEAKETA
1. Programatutako eta programatu gabeko argi mozketen gorabeheren erregistroa.
2. Behe-tentsioko aberia eta argi mozketen txostenak prestatzea.
3. Erdi-tentsioko arduradunak egindako txostenak jaso eta erregistratzea.
• BEHE-TENTSIOKO LINEAK MANTENTZEA
1. Behe-tentsioko lineen funtzionamendu egokia bermatzea.
2. Azpikontratatutako enpresak behe-tentsioko lineetan egiten dituzten lanen gainbegiratze eta antolaketa.
3. Lineetan egindako aldaketak txosten eta eskema unifilarren bidez jasotzea, eta Erdi Tentsioko arduradunari jakinaraztea (GIS-ean aldaketak jasotzeko).
• BARNEKO INSTALAZIOEN IKUSKARITZA
1. Abonatuen barne-instalazioak eraberritzeko lanak egiaztatzea, eta instalazio hauek araudi berrira egokitzen direla ikuskatzea.
2. Egoera txarrean dauden barne-instalazioak lokalizatzea, eta honen berri ematea abonatu eta Industria Ordezkaritzari, instalazioak egokitu ditzaten.
• MATXUREN ARRETA
1. Behe-tentsioko matxurak: behe-tentsioko matxurei erantzutea.
2. Erdi-tentsioko matxurak: matxuren protokoloan esleitutako lanak gauzatzea.
•AIREZKO-LINEAK MANTENTZEA: ZUHAITZ-EREMUAK GARBITZEA
1. Enpresa instalatzailearekin batera, zuhaitz-eremuetako altako zein bajako aire-lineen egoera aztertzea.
2. Azpikontratatutako baso-lanen enpresarekin batera, zuhaitz mozketa lanak  planifikatzea.
•AZPIESTAZIO ETA ERDI-TENTSIOKO INSTALAZIOEN EZAGUTZA ETA IKUSKATZEA
1.Azpieztazioko funtzionamendu, ikuskatze eta kontrol-sistemak, eta, oro har, elektrizitateko Erdi-tentsioko banaketa-sarea ezagutzea, beharrezkoa denean ahalik eta azkarren modu egokian jarduteko, gure bezeroen zerbitzu elektrikoa mantentzeko.
2. Erdi-Tentsioko banaketa-lineen, transformazio-zentroen eta banaketa armairuen egoera maiztasun jakinez ikuskatzea.
3. Beharrezkoa denean banaketa-lineak zabaltzea eta lotuneak eta konexioak egitea, bai aireko bai lurpeko lineetan.
• Deskribatutako zereginez aparte, beste batzuk ere egitea, hain zuzen, dituen gaitasun eta trebetasun profesionalak kontuan hartuta, helburuak lortzeari begira agintzen zaizkionak eta legez dagozkionak.

Baldintzak

Titulua: Elektrizitateko Goi Mailako Lanbide Heziketako titulua edo baliokidea.
Hizkuntz eskakizuna: Euskarazko 2. Hizkuntz eskakizuna edo horren baliokideren bat egiaztatzea. 3. Perfila baloratu egingo da.
Esperientzia: eskatutako erantzukizun, zehazpen, funtzio eta konpetentziekin lotutako lanpostuetan, eta sektore elektrikoaren barruan esperientzia izatea balioetsiko da.
Tresna informatikoak: Office (ezagutza altua, bereziki excelerena), internet-posta elektronikoa.
Telekomunikazio-sareen konfigurazioan ezagutzak eta Autocad, Eplan, erabilera baloratuko dira.
Lanerako dedikazioa: sarean puntualki egon daitezkeen aberia larriei epe motzean erantzuna emateko, lanalditik kanpo lan egiteko prestasuna eskatzen da.
Bestelakoak: kotxe baimena.

Laburpena

Lekua: Oñati Gipuzkoa

Enpresa: Lansarean

Soldata:

Hautaketa prozesuaren jarraibideak

Izena emateko sartu hemen.